Zwrot

 

 • Klient ma prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 • Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru bądź od daty otrzymania przez Klienta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
 • Aby zachować termin 14 dni wystarczy powiadomić Sprzedawcę w formie ustnej, pisemnej bądź w inny sposób wybrany przez Klienta, o złożeniu oświadczenia o odstąpieniu przed upływem czasu do jego złożenia. Oświadczenie można złożyć na Formularzu i wysłać mailem na adres: sklep@lavergo.pl. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie Oświadczenia. Potwierdzenie zostanie wysłane mailowo na adres podany przez Klienta.
 • Oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy złożone przed przyjęciem oferty przez Sprzedającego powoduje, iż oferta przestaje wiązać.
 • Sprzedawca zwraca wszystkie dokonane płatności Klientowi, również koszty dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym), nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania z powrotem towaru lub dowodu odesłania owego towaru. Powyższe nie dotyczy kosztów odesłania towaru z powrotem do Sklepu.
 • Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 • Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od umowy.
 • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny zarząd, czyli do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 • Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi, któremu Towar jest dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało rozpieczętowane po dostarczeniu.